Javni nastup kao preduslov za uspešan aktivizam

Kako biste se prijavili da učestvujete na edukaciji "Javni nastup kao preduslov za uspešan aktivizam", molimo vas da popunite upitnik. Hvala!
Učesnik