Serbian Visions 2021: Eko-projekti za osnaživanje žena u regionu

Kako biste se prijavili da učestvujete na predavanju "Eko-projekti za osnaživanje žena u regionu" u sklopu mutikongresa Serbian Visions 2021, molimo Vas da popunite sledeći upitnik.
Učesnik/ca